Bijles voor kinderen

Heeft je kind problemen met rekenen, taal of studeren? Struikelt je kind over de maaltafels of gaat het lezen niet zo vlot? Vindt je kind het oplossen van vraagstukken moeilijk? Kan je kind zich niet goed concentreren? Bijlessen kunnen je kind een duwtje in de rug geven en zijn leerwinst vergroten

De Leerbox biedt bijlessen aan voor kinderen uit de lagere school. Hoe? Vul het formulier vrijblijvend in en wij nemen contact met je op voor een kennismaking. Op basis van de noden en wensen van je kind zoeken we een geschikte lesgever

Waarom?

Heel veel kinderen hebben het moeilijk met taal, wiskunde of Frans in de klas. COVID-19 heeft die moeilijkheden nog vergroot. Daarom helpt de Leerbox je kind met bijlessen. In een bijles van de Leerbox ligt de focus op het wegwerken van leerachterstand. Een opgeleide lesgever helpt je kind met moeilijke leerstof vanuit de methode ‘ervaringsgericht leren‘. 

Belangrijk: een bijles is geen huiswerkbegeleiding. Het is niet de bedoeling dat het huiswerk tijdens de bijles gemaakt wordt. 

Waar?

Door coronamaatregelen zijn onze mogelijkheden op dit moment beperkt. Bijlessen kunnen doorgaan bij FMV (Oudstrijdersstraat 9) of online.

Hoe?

STAP 1: Je schrijft je in via onderstaand inschrijvingsformulier.

STAP 2: De Leerbox nodigt je uit voor een persoonlijk gesprek om jullie noden en wensen te bespreken.

STAP 3: De Leerbox koppelt je aan een lesgever. Deze lesgever neemt contact met je op om concreet af te spreken.

STAP 4: De bijlessen gaan van start.

VOORWAARDE

Je volgt de workshop ‘de Leerbox voor ouders’. Deze workshop geeft je concrete tips om je kind thuis te ondersteunen in zijn leerproces.

De kostprijs

De kostprijs van een uur bijles is 15 euro. Je betaalt rechtstreeks aan de lesgever. Heb je een omniostatuut? Dan komt de Leerbox tussen in de kostprijs en maken we samen een afspraak over de betaling. De kostprijs mag je niet tegenhouden om je kind voor bijles in te schrijven. Samen vinden we zeker een oplossing.

Inschrijven VOOR BIJLES? Vul dit formulier in.