Je kind op school

Heb je vragen over onderwijs? We beantwoorden ze graag. Klik op het thema waarover je meer wil weten.

Je kind inschrijven

Hoe moet ik mijn kind inschrijven?
Via het meld-je-aansysteem. Je moet je kind online aanmelden en zo hoef je niet te kamperen voor de school om een plek te hebben. Er zijn verschillen per gemeente, maar de algemene info vind je via deze link.

Naar welke school moet ik mijn kind sturen?
In theorie mag je vrij kiezen. Door het beperkt aantal plaatsen in de meeste scholen lukt dit meestal niet. Tip: bezoek verschillende scholen voor je beslist. Denk goed na over welke school het beste bij je kind past. Elke school heeft een ander pedagogisch project, waarin staat wat de school belangrijk vindt en hoe zij het leren aanpakt. De belangrijkste verschillen tussen scholen, ontdek je hier!

Mag een school mijn kind weigeren?
Nee, jij hebt het recht om je kind in te schrijven. Wel moet je je houden aan de toelatingsvoorwaarden, dat wil zeggen dat je kind de juiste leeftijd moet hebben of geslaagd moet zijn in het vorige schooljaar. Vraag ernaar op de school. Ook moet je het schoolreglement ondertekenen. Let op: als de school volzet is, kan ze wel weigeren. Meer weten? Klik hier!

rechten en plichten

Wat is leerplicht?
Je kind moet tussen 5 en 18 jaar verplicht onderwijs volgen. Dit gebeurt meestal op school maar het kan ook via thuisonderwijs. Kleuters tot 5 jaar hebben geen leerplicht, maar in de kleuterschool leren kinderen veel bij. De school kan beslissen om het 1ste leerjaar een jaar uit te stellen als je kleuter niet vaak genoeg op school aanwezig was.  

Wat is een schoolreglement?
Dit is een lijst met regels die in de school gerespecteerd moeten worden. Het bevat ook de rechten van je kind en van jou als ouder. Je tekent het schoolreglement bij de inschrijving. Ga je niet akkoord met het schoolreglement, dan kan je je kind niet inschrijven.

Wat als mijn kind geschorst/uitgesloten wordt?
Als je kind zich niet aan de regels van de school houdt (zie schoolreglement), dan kan de school je kind een tijd schorsen. Een tijdelijke schorsing kan 1 tot 15 opeenvolgende schooldagen zijn. De school moet opvang voorzien tijdens de duur van de schorsing tenzij ze kan zeggen waarom dat niet mogelijk is. 

Je kind kan ook definitief uitgesloten worden. Dan wordt je kind definitief uit de school verwijderd zodra het in een andere school is ingeschreven. De school moet je kind opvangen (max. 1 maand) tot het in een andere school ingeschreven is tenzij ze kan zeggen waarom dat niet mogelijk is. De school kan je kind niet zomaar definitief uitsluiten.  De klassenraad moet dit bespreken en ook jij als ouder hebt het recht om het dossier in te kijken. Alles moet op papier staan. Een school kan ook preventief schorsen. Dat wil zeggen dat ze je kind een tijd uit de lessen zet om het te doen nadenken over de regels en om te kijken of er een uitsluiting nodig is. 

Opgelet: kleuters kunnen niet geschorst worden.

Kan ik in beroep gaan tegen de uitsluiting?
Als het om een tijdelijke uitsluiting gaat, hangt dat van school tot school. Kijk in het schoolreglement, daar moet instaan of je kan protesteren of niet.
Een definitieve uitsluiting kan je wel aanvechten. In het reglement moet staan hoe je dit doet. Je mag het dossier bespreken op de school, zij zijn verplicht jou in te lichten over wat er gebeurd is en waarom zij willen uitsluiten. Als je meer details wil weten, klik je best hier.

Mag mijn kind met een hoofddoek naar school?
Niet alle scholen laten een hoofddoek toe. In het schoolreglement lees je of religieuze symbolen mogen. Als je het reglement tekende, moet je je eraan houden dus lees het zeker goed bij de inschrijving. Als er niets over instaat, mag je kind met een hoofddoek naar school.

Moet mijn kind op de foto op school?
Elk jaar worden er klasfoto’s genomen. Het is leuk als heel de klas erop staat (een herinnering voor later), maar de school kan je kind niet verplichten. Als de leerkracht foto’s neemt tijdens de schooluren en deze op de website van de school wil zetten, moet jij gevraagd worden of dit mag. Als je kind er van dichtbij opstaat moet de school je toestemming op papier hebben, als je kind er in groep/van ver opstaat, moet de school je enkel mondeling hierover vertellen.

afwezigheden

Wat als mijn kind ziek is?

Verwittig de school. Als je kind 1 tot en met 3 opeenvolgende dagen ziek is, mag je zelf een briefje meegeven. Is je kind langer ziek, dan moet een dokter een medisch attest schrijven. Ook als je als ouder je kind al 4 keer een briefje mee gaf wegens ziekte, heb je een medisch attest van de dokter nodig, zelfs als je kind maar een dag of twee afwezig is. Kinderen die langdurig afwezig zijn door ziekte kunnen, onder bepaalde voorwaarden, van thuis onderwijs krijgen. Hier vind je meer informatie.

Wat als mijn kind naar een begrafenis of een huwelijk moet?
Als het gaat om een begrafenis (of een huwelijk) van een familielid dat onder hetzelfde dak woont, mag je kind afwezig zijn. Bespreek dit met de school. Er zijn nog redenen waarbij je kind thuis mag blijven. Lees ze allemaal hier!

Mag mijn kind mee op reis tijdens het schooljaar?
Nee. Je kind moet verplicht op school zijn, tenzij het ziek is of een wettige reden heeft om thuis te blijven (zie hierboven).

Kleuters mogen wel mee, maar dit wordt afgeraden. Je kind kan belangrijke lessen of schoolmomenten missen.

Mag mijn kind thuis blijven tijdens een feestdag van ons geloof?
Ja. Je kind mag afwezig zijn tijdens een religieuze feestdag, bijvoorbeeld het Offerfeest of het het feest bij het einde van de Ramadan.

Belangrijk: het moet een feestdag van een erkende levensbeschouwelijke overtuiging zijn. Je kan de school op voorhand verwittigen en een briefje met je kind meegeven. Om welke feestdagen het gaat, vind je op deze pagina.

Kosten op school

Wat kost naar school gaan?

Inschrijven in een kleuter-, lagere en secundaire school is gratis. In de kleuterschool en de lagere school is ook het belangrijkste materiaal (pennen, kaften, boeken, …) gratis. Als de school daarnaast nog uitstappen organiseert, kunnen ze wel geld vragen. Ook om je kinderen ‘s middags op school te laten eten mag de school geld vragen, zelfs als je kind zelf boterhammen bij heeft. Belangrijk: er is een maximumfactuur, dat wil zeggen dat de school zich aan een budget moet houden. Meer info over dit budget? Bekijk de website van de Vlaamse overheid! Secundaire scholen kunnen een bijdrage vragen voor materiaal, activiteiten en diensten. In het secundair bestaat er geen maximumfactuur.

Wat als ik niet kan betalen?

Wees eerlijk tegen de school, ze helpen je graag. Samen kan je een betalingsplan opstellen, dat wil zeggen dat je samen kijkt of je de factuur in stukjes kan betalen. Sommige scholen werken met het solidariteitsfonds, dat stukken van de factuur voor je kan betalen. Kijk zeker ook op www.studietoelagen.be, de kans is groot dat je financiële hulp kan krijgen van de overheid.