Ouderparticipatie

De betrokkenheid van ouders bij de school verhoogt de leerkansen van hun kinderen. Daarover zijn deskundigen het eens. Wat ouderbetrokkenheid of ouderparticipatie precies betekent, leggen we uit op deze pagina.

Wat is ouderparticipatie?

Ouderparticipatie of ouderbetrokkenheid gaat over de samenwerking en de communicatie tussen ouders en de school. Een goede ouderparticipatie is belangrijk want samen kunnen de school en de ouders een krachtige leeromgeving maken voor de kinderen. Niet alleen hun schoolprestaties maar ook hun welbevinden, hun sociale vaardigheden en hun werkhouding worden hierdoor positief beïnvloed.

Wederzijds respect tonen en verwachtingen duidelijk uitspreken zijn dé voorwaarden voor een goed partnerschap. School en ouders luisteren naar elkaar, ze leren elkaar kennen, ze hebben vertrouwen in elkaar, ze onderhandelen en maken goede afspraken. Meer lezen? Op deze website vind je de nodige informatie.

Ouderparticipatie: inspiratie voor scholen

Voor scholen is het niet altijd gemakkelijk om alle ouders te bereiken. Het boek ‘Warm, welkom, wederkerig’ (een publicatie van VBJK en Steunpunt Diversiteit en Leren) reikt een aantal tips en tools aan. Het is hét inspiratieboek voor kleuterscholen om te werken aan een goede, wederkerige ouder-schoolsamenwerking, maar je vindt er zeker ook bruikbare informatie voor de lagere school.

Volgens het Nederlands Woordenboek wil wederkerig zeggen dat het van beide kanten komt, zoals in wederkerige liefde. Het woord duikt veelvuldig op in dit boek, en daar hebben we een goede reden voor. We willen namelijk het eenrichtingsverkeer van ‘ouderbetrokkenheid’ – waarbij de school verwachtingen heeft naar wat ouders horen te doen – ombuigen naar een partnerschapsidee, een ouder-schoolsamenwerking.