Privacyverklaring de Leerbox

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018 waarborgt de Leerbox de vertrouwelijke verwerking van je persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerkt de Leerbox?

De Leerbox vraagt, verwerkt en slaat persoonlijke identiteitsgegevens (naam – voornaam – adres – telefoonnummer – email) en gegevens, verkregen uit de contactformulieren op, beveiligd online en op papier. Als je ons een mail verstuurt, is het ook mogelijk dat we die bewaren. Soms vraagt de Leerbox in een intakegesprek extra informatie. Ook deze informatie wordt, beveiligd, online en op papier bijgehouden.

Waarom verwerkt de Leerbox je persoonsgegevens?

Je gegevens worden gebruikt in het kader van de werking van de Leerbox:

  • om een optimale koppeling te kunnen maken tussen de nood aan ondersteuning van een kind enerzijds en de competenties van een vrijwillige lesgever anderzijds;
  • voor het aanleggen van een ledenbestand;
  • voor het versturen van uitnodigingen en een nieuwsbrief;
  • voor het contacteren van vrijwilligers en stagiair(e)s.

Met wie deelt de Leerbox je persoonsgegevens?

Persoonlijke gegevens worden niet openbaar gemaakt aan derde partijen, tenzij met jouw uitdrukkelijke toestemming en/of tenzij de Leerbox door de wet genoodzaakt is dit te doen, op basis van een rechterlijk bevel of een officiële verordening.

Wat zijn je rechten?

Je hebt ten allen tijde het recht om jouw gegevens in te kijken, te laten wijzigen of uit onze bestanden te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op via saar.depuydt@fmv-vzw.be of 03 204 10 10. Je hebt het recht om te weigeren persoonsgegevens te bezorgen. Dat beperkt evenwel de werking van de Leerbox drastisch.

OPMERKING

Deze privacyverklaring verbindt enkel de Leerbox en is niet van toepassing voor de websites van derden waarnaar de Leerbox eventueel verwijst. De Leerbox kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en de wijze van verwerking van persoonsgegevens op gelinkte websites.

COOKIES

Deze website gebruikt enkel functionele cookies, die nodig zijn om de website te laten werken. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.