Meertaligheid - Multilinguisme - Multilingualism - تعدد اللغات

De moedertaal is belangrijk om een sterke basis te hebben in een taal. Zonder die basis wordt ook Nederlands leren moeilijk.

Mensen worden meertalig genoemd als ze de competentie hebben om meer dan één taal te begrijpen en te produceren (dat kan op verschillende niveaus, dus niet alle talen hoeven even sterk verworven te zijn), of als zij van meerdere talen regelmatig gebruikmaken (Van den Branden 2010). 

welke taal spreek je best thuis?

Het is super belangrijk dat je thuis, met je kinderen, de taal spreekt die je zelf het best beheerst. Door de taal te spreken die je zelf het beste kent, help je je kind het meest vooruit: een goede taalvaardigheid in één taal ondersteunt het leren van een andere taal. Als er thuis een andere taal of meerdere andere talen worden gesproken, dan is het vooral belangrijk aan een goede taalvaardigheid in deze andere taal of talen te werken, bijvoorbeeld door in deze taal of talen voor te lezen, samen boeken te lezen en over van alles gesprekken te voeren. In deze brochure (p. 49 t.e.m. 53) vind je meer theoretische informatie. Ook volgende folders van meertaligheid.be geven tips over meertalig opvoeden:

Troeven en risico's van meertaligheid in het onderwijs

Als de school en de leerkrachten de thuistaal een plaats geeft in de klas, verbetert dat de schoolprestaties van de kinderen. Een positieve benadering van de thuistaal geeft kinderen een beter gevoel en een positief zelfbeeld. Zo verhoogt hun motivatie. Meer troeven van meertaligheid? Die vind je hier.

Inzetten op meertaligheid biedt heel wat voordelen. Toch is er bij leerkrachten en scholen vaak een grote terughoudenheid om meertaligheid in de klas in te zetten. Deze fiche zet de belangrijkste tegenargumenten op een rij en weerlegt ze op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Meer lezen over meertaligheid?

Wil je meer weten over meertaligheid, thuis en op school? Bekijk dan zeker onderstaande links!

  • Meertaligheid.be, een website die de meerwaarde van meertaligheid bij kinderen en jongeren in de verf zet.
  • Klasse heeft een aantal artikels rond meertaligheid.
  • FONS Magazine maakte een themanummer over meertaligheid.
  • Een samenvatting van het MARS Onderzoek (Meertaligheid als realiteit op school) vind je hier.

Voor de identiteit van een kind is de moedertaal van belang. Zonder taal is het moeilijk om die door te geven. Taal is dus niet enkel functioneel.

Dank je wel, Foyer vzw, voor het delen van jullie expertise.