Huiswerk

Over huiswerk is al veel gezegd en geschreven. Wat is het doel van huiswerk? Is huiswerk zinvol? Hoe kan je als ouder je kind helpen in het maken van huiswerk? Je vindt het antwoord op deze vragen op deze pagina.

Wat is het doel van huiswerk?

Volgens experten heeft huiswerk 4 grote doelen:

  • Door het maken van huiswerk kan een kind herhalen of inoefenen wat het in de klas leerde.
  • Huiswerk kan het kind voorbereiden op leerstof in de volgende lessen.
  • Door het maken van huiswerk kan een kind het geleerde gebruiken en toepassen in een nieuwe situatie.
  • Huiswerk kan ervoor zorgen dat het kind vaardigheden gebruikt voor een grotere taak.

Daarnaast leert een kind door het maken van huiswerk zelfstandig werken en plannen. Bovendien kan huiswerk een brug vormen tussen de school en thuis.

Is huiswerk zinvol?

Voor heel veel ouders is een goede school een school die veel huiswerk aan de kinderen geeft. Al te vaak blijkt echter dat het huiswerk maken weinig tot niet nuttig is. Onderzoek wijst uit dat het leereffect van huiswerk positief is maar relatief klein. Bovendien hangt veel ook af van de manier waarop de leerkracht later in de klas met het huiswerk aan de slag gaat:

Wanneer er in de les zelf voldoende op het huiswerk wordt teruggekomen, en de leerkracht er voldoende feedback op geeft, kunnen de taken wel degelijk een gunstig effect hebben.

Voor kinderpsychiater Marina Danckaerts kunnen scholen beter stoppen met huiswerk geven. Volgens haar leert huiswerk kinderen dat ze moeten presteren. Dat zorgt voor spanning tussen ouders, die hun kinderen vooruit willen helpen en kinderen bij wie het leren stroever verloopt.

Stefan Ramaekers (Laboratorium voor Educatie en Samenleving, KU Leuven) treedt haar daarin bij: ‘Wie het al moeilijk heeft op school dreigt bovendien nog verder achterop te geraken omdat zijn ouders hem, om verschillende redenen, niet kunnen helpen. De sterke leerlingen daarentegen zijn vaak net diegenen die ook thuis extra stimulansen krijgen. Daardoor krijgen zij nog meer voorsprong.’

hoe kan je als ouder helpen bij het maken van huiswerk?

  1. Goede afspraken maken
  2. Je kind motiveren
  3. Samen het resultaat overlopen

Meer hoef je als ouder niet te doen om je kind te helpen bij het maken van huiswerk. In onderstaande video geeft Klasse meer uitleg.