Ben je vrijwilliger, begeleider in vrije tijd, logopedist of geïnteresseerde leerkracht? Dan kan jij ook op onze site terecht. Hieronder vind je tips, onderzoeken en links om de brug tussen thuis en de school te verkleinen.

Onderwerpen zijn:

Huiswerk

Over huiswerk is er al veel gezegd en geschreven. Wat is het doel van huiswerk? Wat zijn de voorwaarden om effect te krijgen van huiswerk? Kortom: Heeft huiswerk zin? Wij zetten alles op een rijtje:

foto van omdenken.nl

Ouderparticipatie

Wij geloven er steevast in dat een goed contact tussen ouders en de school de leerwinst bij een kind doet toenemen. Maar: het is niet altijd gemakkelijk om dat goede contact te bekomen. Volgend onderzoek wil een oplossing bieden. Wanneer je van ouderbetrokkenheid naar ouder-schoolsamenwerking gaat, open je deuren waar je het bestaan misschien niet van kende.

Volgens het Nederlands Woordenboek wil wederkerig zeggen dat het van beide kanten komt, zoals in wederkerige liefde. Het woord duikt veelvuldig op in dit boek, en daar hebben we een goede reden voor. We willen namelijk het eenrichtingsverkeer van ‘ouderbetrokkenheid’ – waarbij de school verwachtingen heeft naar wat ouders horen te doen – ombuigen naar een partnerschapsidee, een ouder-schoolsamenwerking.

Prof.dr. Michel Vandenbroeck, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, UGent, in het boek ‘Warm, welkom en wederkerig’.

Meertaligheid

Omgaan met meertalige kinderen en hun ouders lijkt soms een moeilijke opgave of extra werk. Onze pagina over meertaligheid probeert u warm te maken er met een andere blik naar te kijken. Meertaligheid is een troef, geen probleem.


Voor wie werkt met jonge kinderen uit kansarme gezinnen:

Materiaal rond taal en (inter)culturaliteit:

(Les)ideeën rond wereldburgerschap:

De Schoolbrug helpt u een hand uitsteken naar ouders:


Onderzoek

Hieronder plaatsen we links naar interessant onderzoek:

PISA test 15-jarigen op hun leesvaardigheid, wiskundige geletterdheid en wetenschappelijke geletterdheid, ongeacht waar ze zich bevinden in het onderwijssysteem.

PIRLS: Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) is een internationaal vergelijkend onderzoek naar leerlingenprestaties in begrijpend lezen

In samenwerking met het Steunpunt Diversiteit en Leren onderzocht de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van de Universiteit Gent hoe het kleuters uit kansengroepen vergaat bij hun overstap naar de kleuterschool. Ze bekijken ook specifiek hoe die stap is voor kinderen die geen Nederlands spreken. Lees het onderzoek hier: